2021-03-11

Światowy Dzień Hydraulika w RICOM ENERGY

Święto wszystkich instalatorów obchodziliśmy w tym roku wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Stowarzyszenie OSFIS, którego jesteśmy partnerem, na co dzień dba o podnoszenie prestiżu zawodu hydraulika, wytyczanie kierunków rozwoju całej branży i wymianę wiedzy między fachowcami. Dlatego także ten szczególny dzień wypełniło branżowymi wydarzeniami.

Dzień Hydraulika został ustanowiony na świecie w celu docenienia przemysłu wodno-kanalizacyjnego. Dostęp do bieżącej wody nie jest rzeczą oczywistą w każdym zakątku globu. Warto więc mieć świadomość, że hydraulicy wykonują bardzo ważne zadania i ich rola jest nie do przecenienia.

11 marca od rana trwały zorganizowane przez OSFIS debaty w gronach eksperckich. Podjęto temat zmian, które czekają całą branżę w kontekście bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego planety. Panel o nazwie Rozmowy z Instalatorami zgromadził dużą grupę fachowców, reprezentujących różne rejony Polski i gałęzie przemysłu.

Rozmawiano także o przyszłości samego zawodu. Mając na uwadze prowadzony przez OSFIS projekt „Zawód Możliwość”, podkreślano rolę samej branży w kreowaniu wizerunku instalatora. Powszechnie wyrażano potrzebę walki ze stereotypami i chęć przedstawiania zawodu hydraulika w kontekście rozwoju, dobrego zarobku i gwarantowanej pracy.

Ricom Energy, jako partner wydarzenia, był jednym z fundatorów nagrody w konkursie na najciekawsze zdjęcie z miejsca pracy hydraulika. Przesłaliśmy także wszystkim świętującym 11 marca specjalne życzenia wideo od pracowników naszej firmy.

Powrót do wszystkich artykułów
Logotyp Ricom energy

Ricom Energy sp. z o.o.

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810

Koordynator administracyjny

PIOTR ŚLUSARCZYK

Dział zamówień


Dział techniczny

WOJCIECH SZYPUŁA