2024-03-04

Certyfikat Keymark gwarancją jakości

Chociaż pisaliśmy już wcześniej o certyfikacie Keymark to przypomnijmy czym jest. 

KEYMARK to dobrowolny europejski znak jakości dla produktów i usług, który potwierdza zgodność z normami europejskimi. Jest własnością europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC i jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące. 

Wielu producentów pomp ciepła, z dumą prezentuje certyfikat Keymark na swoich stronach internetowych. Sam certyfikat w formie dyplomu wiele nam nie powie o produkcie. Poznamy takie dane jak; wszystkie miejsca produkcji (miasto i państwo), modele pomp, normy, wg których przeprowadzono badania, jaki instytut akredytowany je przeprowadził, datę badania i imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za badanie. 

O wiele bardziej istotny jest raport z badania, który jest dostępny dla każdego za darmo. 

Do czego możemy ten raport użyć, który w naszej ocenie jest kluczowy. Możemy go użyć do porównania danych deklaratywnych z dokumentacji technicznej producenta z wynikami badań w laboratorium Keymark. Musimy zwrócić uwagę aby typ i model pompy był identyczny na obydwu dokumentach. Następnie sprawdzamy w jakim klimacie prowadzono badanie w jakiej temperaturze zasilania (35 lub 55),i i przy jakich temperaturach zewnętrznych( -7,+2, +7 +12) jaką moc i jakie COP osiąga urządzenie. Sprawdzamy również znamionowa moc cieplna i sezonową efektywność energetyczną jak również temperaturę biwalentną, minimalna temperaturę powietrza zewnętrznego, maksymalna temperaturę zasilania i poziom mocy akustycznej. Im więcej parametrów zweryfikujemy tym większą będziemy mieli pewność, że dane się pokrywają. Jeśli tak to znaczy, że możemy korzystać z danych deklaratywnych producenta, który podaje np. moc i COP w innych temperaturach powietrza zewnętrznego niż temperatury powyżej.(-25,-20,-15, -10, -5,+15) 

Sezonowa efektywność energetyczna wyliczana na podstawie danych z czterech temperatur zewnętrznych (-7,+2,+7,+12) w warunkach jednakowych dla wszystkich pomp daje jakieś porównanie. Pamiętajmy, że są to jednak warunki laboratoryjne i w pewnym sensie okrojone. 

Jeśli chcemy porównać konkurencyjne modele pomp ciepła wykorzystując do tego raporty z badań Keymark należy bardzo uważnie prześledzić każda rubrykę jednego i drugiego raportu. Z pozoru tej samej klasy modele różnych producentów mogą się znacznie różnić, np. jeden model będzie miał chłodzenie w standardzie a drugi z dopłatą lub w ogóle. Może się okazać, że jeden model był badany w temperaturze obliczeniowej -10 st. C a drugi w -25 st. C. Jeśli teraz ten model o niższej temperaturze badania generuje większy hałas (ciśnienie akustyczne) to właśnie może to wynikać z większych obrotów sprężarki. Należy też sprawdzić do jakiej minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego pompy mogą pracować. Może się okazać, że mimo iż pracują z tym samym czynnikiem temperatury minimalnej różnią się o 5 stopni. Może to wynikać z konstrukcji pompy ciepła.

W konsekwencji może się okazać, że tańsza pompa nie będzie korzystnym wyborem z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych. 

Należy również zwrócić szczególna uwagę na pompy ciepła, które posiadają dobre parametry w temperaturze zasilania 35 st. C natomiast w temperaturze zasilania 55 st. C tracą swoją wydajność lawinowo . W takich przypadkach moc spada o połowę np. z 10kW na 5 kW i SCOP wyniesie około 1,80. Zastosowania takiej jednostki przy termomodernizacji z grzejnikami prowadzi wprost do katastrofy. W dokumentacji producenta eksponowana natomiast będzie ta strona niskotemperaturowa gdzie przy ogrzewaniu płaszczyznowym potrafi sobie nieźle poradzić. 

Podsumowując; wszystkie informacje na temat urządzenia, które podaje nam producent są bardzo istotne, szczególnie te, które wpływają na ekonomię pracy, hałas, trwałość oraz warunki graniczne pracy. 

Nasi sąsiedzi zza Odry mawiają, że zaufanie jest dobre ale kontrola jest lepsza i trudno odmówić im racji w tym stwierdzeniu. Keymark, daje nam taka możliwość, sprawdzenia czy producent podaje prawdziwe dane w swojej dokumentacji technicznej. Jeśli dane producenta potwierdza raport techniczny Keymark możemy rozszerzone dane producenta wykorzystać do swoich metod porównawczych. 

Na stronach producentów możemy znaleźć tabele mocy i wydajności dla temperatur 35 ; 45; 55 st. C i dla różnych temperatur powietrza od-25 do + 20 st. C powietrza zewnętrznego. 

Musimy jeszcze pamiętać, że większość badań prowadzonych jest w warunkach klimatu umiarkowanego. Klimat w Polsce nie do końca odpowiada takim warunkom. Wskaźnik procentowy sezonowej efektywności energetycznej jest tylko wskaźnikiem i może nie odpowiadać nakładowi energii w warunkach rzeczywistych. Poza tym warunki sezonu grzewczego mogą znacznie różnić się w zależności od lokalizacji na mapie . Aby bardziej precyzyjnie wyznaczyć zużycie energii dla danego modelu pompy ciepła w danej lokalizacji stworzyliśmy swojego rodzaju symulator sezonu grzewczego. Użyte w nim dane pochodzą właśnie od producenta, zweryfikowane raportami Keymark. Dodatkowo aby stworzyć model sezonu należy posłużyć się danymi statystycznymi meteorologicznymi. Chodzi tutaj o temperaturę powietrza zewnętrznego i sumę godzin dla każdego stopnia występującego w sezonie grzewczym. Źródłem tych danych mogą być regionalne stacje meteorologiczne albo własne pomiary pochodzące z regulatorów pomp ciepła zamontowanych na terenie kraju. Stosując zdalny monitoring pracy pomp ciepła poprzez aplikacje internetowe możemy takie dane zbierać i z sezonu na sezon weryfikować statystykę.

Pompy ciepła dobrane przy użyciu właśnie tego rodzaju symulacji, posiadamy pod stałym monitoringiem 24/24 od ponad roku. Intencją naszą jest określenie jak w praktyce rzeczywiste warunki pracy pokrywają się z symulacją. Mamy świadomość, że potrwa to dłużej jak jeden sezon ale od czegoś trzeba zacząć. 

Wróćmy na koniec jeszcze do certyfikatu Keymark i gwarancji jakości urządzeń, które ten certyfikat posiadają.

Dla każdego gwarancja jakości będzie oznaczać co innego ale od pomp ciepła wymagamy przede wszystkim niskiego zużycia energii, bezawaryjności, bezobsługowości i komfortu cieplnego. Wydawać by się mogło, że certyfikat właśnie to gwarantuje i montaż takiej pompy to zarówno spokojna głowa instalatora jak również właściciela. Nic bardziej mylnego bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach a jest ich na tyle dużo, że poświecimy im następny artykuł.

Powrót do wszystkich artykułów
Logotyp Ricom energy

Ricom Energy sp. z o.o.

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810

Koordynator administracyjny

PIOTR ŚLUSARCZYK

Dział zamówień


Dział techniczny

WOJCIECH SZYPUŁA