2021-06-30

RUSZA CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca każdy obywatel będzie miał obowiązek rejestracji swojego źródła ciepła. W deklaracji należy podać rodzaj posiadanego kotła oraz wykorzystywanego przez niego paliwa.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Specjalnie przygotowana platforma internetowa pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Dla osób preferujących tradycyjne formy składania dokumentów pozostawiono możliwość przesłania deklaracji listownie bądź złożenia jej osobiście we właściwym urzędzie.

Jakie informacje ma zawierać?

Ustawa o termomodernizacji przewiduje konieczność podania:

- imienia i nazwiska właściciela budynku

- adresu nieruchomości

- liczby i rodzaju źródeł ciepła i wykorzystywanych przez nie paliw

- numeru telefonu i adresu e-mail właściciela (opcjonalnie)

W jakim terminie trzeba ją złożyć?

W przypadku istniejących budynków właściciele są zobowiązani do wysłania deklaracji w terminie 12 miesięcy. Dużo mniej czasu ustawodawca przewidział dla osób, które oddają do użytku nowe obiekty – dla nich termin wynosi tylko 14 dni.

Co grozi za niezłożenie deklaracji?

Przepisy ustawy o termomodernizacji zostały wzmocnione sankcjami karnymi. Właścicielom budynków, którzy nie zarejestrują w terminie swoich źródeł ciepła, będzie groziła nieobligatoryjna grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy przewidują jednak możliwość przesłania deklaracji w późniejszym terminie w ramach czynnego żalu.

Źródło:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Powrót do wszystkich artykułów
Logotyp Ricom energy

Ricom Energy sp. z o.o.

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810

Koordynator administracyjny

PIOTR ŚLUSARCZYK

Dział zamówień


Dział techniczny

WOJCIECH SZYPUŁA