2022-07-12

Gdzie odprowadzać kondensat z pompy?

Odprowadzanie kondensatu

Istnieją cztery sposoby odprowadzania kondensatu z jednostki zewnętrznej pompy ciepła:

1. Bezpośrednio do gruntu.

2. Do kanalizacji.

3. Do drenażu opaskowego.

4. Do studni chłonnej.

  • Pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie najmniej estetyczne. 

Skapujące krople kondensatu stwarzają wrażenie usterki, przecieku. Zdarza się również, że jednostkę zewnętrzną oraz elewację budynku zasiedlają przy tym sposobie glony otoczenia. Efektem tego jest najczęściej zielony aksamitny nalot. Zimową porą, kiedy temperatury poniżej zera utrzymują się dłuższy czas, marznący kondensat powoduje oblodzenie przejść i chodników. W takich warunkach, przy niekorzystnym ustawieniu jednostki w stosunku do wiatru, swobodnie opadający kondensat tworzy również oblodzenia na parowniku i osłonie wentylatora.

  • Drugie rozwiązanie wymaga dostępu do kanalizacji, trzecie do drenażu opaskowego budynku. 

W przypadku nowych inwestycji można zaplanować wyprowadzenie przyłącza i przygotować je w czasie budowy. W starszych budynkach z podpiwniczeniem (jeśli pion kanalizacji przebiega w pobliżu posadowienia jednostki zewnętrznej) można podpiąć wąż skroplin przez wywiercony otwór w ścianie fundamentowej.

  • Najlepszym, najmniej inwazyjnym i najszybszym sposobem jest odprowadzenie skroplin do studni chłonnej.

Krok 1: po wyznaczeniu prostopadłego rzutu otworu skroplin na grunt wywierć w nim wiertnicą (ręczna lub mechaniczna) otwór 120-180 mm poniżej poziomu przemarzania (80-140 cm).

Krok 2: zamontuj w nim rurę osłonową np. kanalizacji zewnętrznej (110-160mm). 

Krok 3: zatyczkami gumowymi zatkaj pozostałe otwory, oprócz otworu nad studnią chłonną. W tacy ociekowej, w okolicach otworu znajduje się zwinięty zapas około 60 cm grzałki tacy ociekowej. Wyciągnij go przez otwór i sprawdź, czy nie jest uszkodzony. 

Krok 4: włóż do otworu króćca, zatrzaskując jedną stroną na otworze w tacy. Na drugi koniec króćca załóż wąż skroplin, wcześniej montując do środka końcówkę kabla grzejnego. Na wąż skroplin załóż otulinę (grubość ścianki równa średnicy węża) i wprowadź do rury osłonowej studni chłonnej. Różnicę między średnicą wewnętrzną rury osłonowej a średnicą zewnętrzną otuliny możesz skorygować typową redukcją kanalizacyjną (np. 110 x 75).

Najlepszą wizytówką firmy jest profesjonalne wykonanie instalacji. Dlatego nie należy pomijać estetyki montażu. O ile w nowo budowanych obiektach można sobie „ułożyć” maszynownię, to w budynkach modernizowanych jest to na ogół niemożliwe. W obydwu przypadkach jednostkę zewnętrzną montujemy od podstaw i tylko od nas zależy efekt końcowy.

Powrót do wszystkich artykułów
Logotyp Ricom energy

Ricom Energy sp. z o.o.

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810

Koordynator administracyjny

PIOTR ŚLUSARCZYK

Dział zamówień


Dział techniczny

WOJCIECH SZYPUŁA