2021-07-21

FIT FOR 55 – AMBITNY PLAN UNII W SPRAWIE KLIMATU

Dramatyczne ulewy i powodzie, które przeszły przez Europę, zbiegły się w czasie z prezentacją nowego pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie zmian klimatycznych. Unijni urzędnicy nakreślili bardzo ambitny plan dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Większe ograniczenie emisji

Głównym założeniem FIT FOR 55 jest szybsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że do 2030 r. musi ona zostać zmniejszona o 55%, a nie jak dotychczas zakładano o 40%. Eksperci szacują, że nowy cel redukcji emisji dla Polski podniesie się z 7% do 16-30%. 

Śmiałe zamierzenia mają zostać osiągnięte dzięki włączeniu do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami transportu lądowego i budownictwa. Według planu Komisji za nieefektywność energetyczną budynków i spaliny samochodowe będzie trzeba płacić od 2025 r.

Samochody elektryczne, OZE i podatek węglowy

W transporcie lądowym szykują się rewolucyjne zmiany. Od 2035 r. ma obowiązywać zakaz sprzedaży aut spalinowych. W celu dostosowania infrastruktury do potrzeb aut elektrycznych przewiduje się stworzenie punktów ładowania na autostradach co 60 km.

Podniesiono także planowany udział odnawialnych źródeł energii w mikście energetycznym. Do 2030 r. mają one produkować 40% energii, czyli o 8% więcej niż w dotychczasowych założeniach.

Importowane produkty, których wytworzenie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych (np. żelazo, stal, aluminium, cement), mają zostać objęte podatkiem od 2023 r. Regulacja ma zapobiec przenoszeniu produkcji poza Unię i ochronić przedsiębiorstwa przed konkurencją z państw nieobjętych nowymi przepisami.

Społeczny Fundusz Klimatyczny i miliardy drzew

Komisja Europejska zamierza wesprzeć finansowo obywateli chcących inwestować w nowoczesne systemy ogrzewania i chłodzenia czy niskoemisyjny transport. Na ten cel zostaną przeznaczone 72 mld euro w latach 2025-2032.

FIT FOR 55 sporo miejsca poświęca także kwestii pochłaniania gazów cieplarnianych. Urzędnicy unijni chcą, aby w ciągu dziesięciu lat 310 mln ton emisji zostało pochłonięte przez 3 miliardy nowych drzew.

Źródło:

https://oko.press/fit-for-55-komisja-europejska-przedstawia-pakiet-dyrektyw-ktore-maja-zahamowac-zmiane-klimatu/
Powrót do wszystkich artykułów
Logotyp Ricom energy

Ricom Energy sp. z o.o.

ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP: 6793107189 | REGON: 36 06 07 810

Koordynator administracyjny

PIOTR ŚLUSARCZYK

Dział zamówień


Dział techniczny

WOJCIECH SZYPUŁA